Uluslararası Ticaret | Canadian College

Uluslararası Ticaret

Canadian College Uluslararası Ticaret Diploma programı, küreselleşen dünyada öğrencilerin başarılı olmak için ihtiyaç duyduğu, pratik bilgi ve becerileri kazandırır. Partnerimiz International Trade Training (FITT), dünya ticaret merkezleri tarafından tanınan IATTO standart eğitim kurslarını tasarlayan; uluslararası ticaret eğitimi ve mesleki belgelendirmeden sorumlu olan kuruluşudur. Diploma programımız uluslararası ticaretteki en iyi uygulamalara odaklanır ve öğrencilerin derhal uygulayabilecekleri bilgi ve becerileri kazandırır. Onlara rekabet avantajı sağlar ve dünya pazarlarındaki yerlerini yükseltmelerine yardımcı olur. 12 aylık co-op programı, sekiz FITT kursuyla; öğrencilere program sonrası Certified International Trade Professional (CITP) sertifikasına başvurma fırsatı sağlar.

Canadian College